En TV behöver inte bara vara något som man tittar på för underhållningens skull, utan kan även fungera som en del av inredningen genom sin förmåga att lysa upp ett rum.