Nedan följer några positiva argument gällande varför man bör välja en böjd TV-skärm, framför en platt skärm.

1. En kurvad TV förbättrar verklighetskänslan

Detta är det största argumentet för att testa böjda tv-skärmar. Tanken är att genom att böja bilden något framåt verkar bilden som du tittar på “omsluta” dig mer. Ditt periferiseende förbättras och därmed drar det dig djupare in i den värld du tittar på.

2. Perceptionen av djupet i skärmen förstärks

En av de vanligaste reaktionerna från människor som tittar på en böjd skärm för första gången är att det ser ut som 3D, även om källan bara är 2D. Detta beror på att de böjda kanterna av bilden förstärker den visuella uppfattningen av djup i det som du tittar på. Vissa leverantörer understryker detta genom att använda sig av djupförbättringsteknik vid sina böjda TV-apparater, som anpassar kontrasten i olika delar av bilden för att öka känslan av fältdjup.

3. Du får ett bredare synfält

Böjning av kanterna på bilden leder till att du upplever att du tittar på en bredare skärm, jämfört med en platt skärm. På så sätt så känns det som att synfältet är bredare än vad det i verkligheten är.

4. Kontrasten är bättre än de “icke-böjda” skärmar

Det här är ett intressant argument gällande varför man bör välja en bjöd skärm. Argumentet är att vid böjda skärmar fokuserar ljuset som kommer från skärmen mer direkt i dina ögon. Leverantörerna menar på att man lyckats leverera mellan 1,5x och 1,8x högre kontrast än vid platta skärmar.

5. En mer enhetlig bild

Argumentet är att böjda tv-apparater följer den rundade formen av våra ögon bättre och ger sålunda en mer fokuserad och bekväm bild än platta skärmar. Detta argument har sitt ursprung till viss del genom användandet av böjda skärmar vid kommersiella biografer, där kurvan hjälper den projicerade bilden att behålla jämn skärpa även vid skärmens hörn.