En annan innovation som syftar till att locka kundernas uppmärksamhet är böjda skärmar – används mest för OLED-TV och 4K-LCD. Tanken är att göra tittarupplevelsen mer uppslukande.

Du känner dig mer uppslukad i vad du tittar på

När man tittar på den verkliga världen ser man inte den som en platt skärm. Den avrundade formen på dina ögon ger dig också ett periferiseende så att du är medveten om att världen sträcker sig runt dig till dina sidor. Genom att ha böjda kanter mot personen framför TV-n så försöker böjda TV-apparater att replikera den här känslan, så att man ser på en värld som liknar den verkliga. Detta skall leda till en mer uppslukande känsla. Genom att böja kanterna på bilden försiktigt framåt verkar de böjda TV-apparaterna fylla upp mer av ditt synfält, jämfört med de platta – så länge du sitter i ungefär rätt position.

Du ser mer skärpa vid kanterna av bilden

Eftersom böjda skärmar liknar din naturliga syn bättre än platta, ser deras bilder lite skarpare ut i kanterna. Det är detta fenomen som leder till att många kommersiella biografer har böjda skärmar, eftersom ju större skärmen är desto mer sannolikt är det att dina ögon kommer att uppleva en minskning av klarheten vid kanterna än om skärmen är platt. Vidare så upplever många även första gången att en böjd skärm upplevs vara som en 3D bild.

Nackdelar med en böjd skärm

Dock har inte böjda skärmar någon annan teknisk fördel jämfört med de andra TV-modellerna, utan det finns faktiskt snarare vissa distinkta nackdelar. Den böjda aspekten förvrider och försämrar nämligen bilden och reducerar tillgängligheten att se på TV via sidovinklarna. Detta leder till att den bästa utsikten och tittarupplevelsen endast kan upplevas av några få personer som sitter i en smal, centrerad mittpunkt framför TV-n. LED-modeller är också mindre benägna att producera likformig ljusstyrka över skärmen.